.

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 "สถานศึกษาพอเพียง 2559" โดยได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

 
 

 
 
นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองขุ่น ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
Tel : 0801848031
Email : amnat@gmail.com